Greenified – en del av Input interior

Greenified er en del av Input interior – Nordens ledende uavhengige innredningskonsern. Input interior jobber med behovstilpassede løsninger og størst mulig valgfrihet for å skape riktig funksjon i miljøer som påvirker menneskers hverdag gjennom hele livet.

Input interior jobber innen fire forretningsområder:

  • kontor og næringsliv
  • hotell og restaurant
  • skole og utdanning
  • helse og omsorg

Tjenester som skaper nytteverdi

Innredning kan være kostnadsbesparende. Bidra til et bærekraftig samfunn og øke medarbeidernes produktivitet. Støtte det daglige arbeidet og skape en plattform for utvikling og innovasjon. Være ergonomisk, øke trivselen, og få ned fraværet. Bygge opp merkevaren, styrke bedriftskulturen, og attrahere kompetanse.

Med tjenester som innkjøp, rådgivning og levering sørger Input interior for at innredningskostnader blir til investeringer i produktivitet, innovasjon, bedriftskultur og identitet.

Inspirasjon og kunnskap

Den beste innredningen er den som er tilpasset behovene og de unike forutsetningene i hvert prosjekt. Hos Input interior er det ingen ferdige pakkeløsninger. En bestilling er aldri for stor, for liten eller for komplisert. Velkommen innom for å se, kjenne, vri og vende på innredning fra markedets bredeste sortiment i et av Input interiors 40 showroom rundt omkring i Norden.