Vedlikeholdsråd

Levetiden er viktigst for hvor stor miljøpåvirkningen blir for et produkt. Jo bedre vi passer på det, desto lenger har vi glede av det og desto større blir andrehåndsverdien.

En gylden regel ved flekkfjerning er å fjerne flekken så raskt som mulig. Rengjør overflaten med et skånsomt rengjøringsmiddel. Ofte er det tilstrekkelig med vann og litt oppvaskmiddel, alternativt mildt pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Vær forsiktig med kjemikalier og verktøy. Unngå stålull, grove svamper, alkaliske rengjøringsmidler, løsemidler som white spirit og preparater som inneholder slipemiddel.

Ikke bruk desinfeksjonsmidler som inneholder en høy konsentrasjon av alkohol eller alkaliske stoffer, som 70% sprit. Vi anbefaler midler som SanDes (DTI Sweden) og Virkon (Viroderm).

Tekstil

For å bevare stoffets farge og utseende anbefaler vi skånsom støvsuging, helst én gang i uken, med et mykt munnstykke. For avtakbart stoff, se produsentens vaskeråd eller kontakt oss for å få råd.

Finn informasjon om flekkfjerning for spesifikke flekker: sjokolade, kaffe, blekk osv. Bruk rengjøringsmiddel først etter å ha testet middelet på et mindre synlig sted. Vi anbefaler alltid å kontakte et profesjonelt renseri, spesielt ved større flekker og/eller grundig rengjøring.

Skinn

Hvis ikke skinn rengjøres regelmessig, kan fett langsomt løse opp overflatebeskyttelsen som finnes på de fleste typer skinn. Uten beskyttelse kan det danne seg mørke flekker i form av oppsamlet fett på skinnet.

Støvsug med et mykt børstemunnstykke, og rengjør med beskyttelsesprodukter for skinn. Tørk av med en lett fuktet klut, og tørk skinnet tørt etterpå.

Møbler som er kledd med skinn, bør plasseres minst 20–30 cm fra varmekilder og bør også beskyttes mot direkte sollys i lengre perioder.

Tre

Treflater er følsomme for varme og fuktighet. Ikke sett varme gjenstander rett på treflaten, og la det være en luftspalte mellom møbel og varmt element. Tre endrer utseende med tiden, særlig i sollys. Sørg for at hele treflaten utsettes for like mye lys.

Tørk flaten regelmessig med fuktig klut og eventuelt et mildt rengjøringsmiddel, og deretter med tørr klut. Ikke bruk skurepulver eller produkter som inneholder slipemidler eller ammoniakk.

En oljet bordplate bør oljes et par ganger det første halvåret og deretter én eller to ganger i året, slik at flaten holder seg mettet. En lakkert flate trenger ikke vedlikehold, men tørk raskt opp eventuelle pigmenterende væsker som havner på treflaten.

Laminat

Laminat er holdbart, og krever egentlig ikke noe spesielt stell. Tørk av overflaten med en fuktig klut for å fjerne flekker. Vann sammen med vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser de fleste smussflekkene.

Ved kraftig smuss må man bruke et konsentrert rengjøringsmiddel og deretter tørke av med en ren klut og rent vann, gjerne tilsatt sprit eller vinduspussemiddel. Tørk etterpå med en ren, tørr klut.

Stein

Stein tåler som regel varme, kulde og de fleste væsker. Men vær oppmerksom på salt, sitron og kullsyre som korroderer på steinen, og olje og fett som kan absorberes.

Ved rengjøring skrubber du med en børste og såpeløsning, skyll deretter med vann. Ved flekkfjerning kan man legge en svamp med såpeløsning på flekken over natten. Finn ut hva som gjelder for respektive steinmateriale eller kontakt oss for å få et best mulig resultat.

Metall

Ved daglig rengjøring tørkes overflaten med en tørr eller fuktig klut. Tørk tørt ved behov. Ved svært tilsmusset eller flekkete krom, aluminium eller rustfritt stål kan man bruke en klut fuktet i ren alkohol.

Plast og PUR-gummi

Ved daglig rengjøring tørkes overflaten med en tørr eller fuktig klut. Tørk tørt ved behov. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov.